Chant : Ani cousin chaouani

_

Paroles

Ani couni
Ani couni, chaouani (bis)
Awawa, bicana, caïna (bis)
Aouani, bissini (bis)