Chant : Abe nono

_

Paroles

Abe nono Abé nono (bis)
Oyo abé nono (bis)
Oyo eh la toumbahé (bis)
Ohé bela noé (bis)
Tango (bis)
Sidi badi badoé (bis)
Sidi ba badoé (bis)